Corona

Op deze ‘Coronapagina’ vind je alle info (documenten, downloads, protocollen, etc.) inzake de Covid-19 aanpak. Indien nodig, zullen deze documenten over het ganse seizoen geüpdatet worden. 

Maatregelen voor de sportsector - vanaf 1 december

Maatregelen sport en corona vanaf 1 december

 1. Deze maatregelen blijven gelden tot minimum 15/1/2021.
 2. OPGELET: de grenzen van de geboortejaren verschuiven met ingang van 1 januari 2021! Geboortejaar 2008 wordt 2009, 2007 wordt 2008, …
 3. Mededeling van minister van sport Ben Weyts - 09 december 2020

Jonge sporters die 13 worden in 2021 mogen lopend seizoen uitdoen (Weyts) - BRUSSEL 09/12 12:36 (BELGA)

Jonge sporters die 13 worden in 2021 mogen blijven trainen en spelen tot het einde van het lopende sportseizoen. Dat verduidelijkt Vlaams minister van Sport Ben Weyts nadat er wat verwarring was ontstaan bij sommige clubs. "Je moet een beetje menselijk blijven in de interpretatie van de coronaregels. Na de jaarwisseling of in de loop van het seizoen plots kinderen uit hun ploeg zetten, dat kunnen we echt niet maken", zegt de N-VA-minister.

Volgens de huidige coronaregels mogen alleen de 'kinderen tot 13 jaar' nog samen sporten in georganiseerd verband. Maar wat dan met de sporters die 13 jaar worden in de eerste maanden van 2021? Een zeer rigide toepassing van de leeftijdsregels zou betekenen dat die jongeren moeten uitgesloten moeten worden van trainingen of wedstrijden en du s halverwege het seizoen zouden moeten afhaken.

Vlaams minister van Sport Ben Weyts verduidelijkt nu dat jonge sporters die 13 worden in 2021 sowieso mogen blijven trainen en spelen tot het einde van het lopende sportseizoen. Wie maanden geleden begonnen is aan het sportseizoen, mag het ook afwerken. Het criterium blijft dat je moet geboren zijn in of na 2008.  

"Ik kreeg uit verschillende hoeken de vraag wat er moet gebeuren met een jonge sporter die bijvoorbeeld op 1 januari 13 jaar wordt", zegt Weyts. "Maar het gaat hier over jongeren die al maanden binnen 1 bubbel samen trainen en spelen. Als dat veilig was vlak voor de kerstvakantie, dan is dat ook veilig vlak na de kerstvakantie."

 

Nieuwe aanpassing MB vanaf 2 november 2020

Afgelopen vrijdag kondigde het overlegcomité nieuwe, strengere maatregels af in de strijd tegen het coronavirus. Tijdens de persconferentie werd niets over sport gezegd. In het juist gepubliceerde MB van 1 november 2020 lezen we toch enkele aanpassingen / verduidelijkingen t.a.v. de afgekondigde maatregelen na het vorig MB van 29 oktober 2020. Het gaat dat meer specifiek over de richtlijnen voor indoor sporten voor kinderen tem 12 jaar. In het nieuwe MB lezen we nu het volgende:

Artikel 6
In afwijking van het eerste lid, mogen geopend blijven:
8° sportzalen en -voorzieningen, maar dit enkel voor:

 • voor zover het geen zwembad betreft, groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs;
 • voor zover het geen zwembad betreft, sportactiviteiten, -stages en -kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar;
 • trainingen van professionele sporters;
 • professionele wedstrijden;
 • andere activiteiten dan sportactiviteiten, voor zover deze zijn toegelaten volgens de bepalingen van dit besluit en de geldende protocollen.

Hieruit valt dus af te leiden dat indoor sportactiviteiten voor kinderen tem 12 jaar (°2008 of jonger) dus terug mogelijk zouden zijn mits toelating van het lokale bestuur.

We kunnen alle clubs, die wensen hun werking/trainingen indoor voor kinderen tem 12 jaar te hernemen, dus aanraden contact op te nemen met hun lokaal bestuur om de mogelijkheden te bekijken. Binnen deze mogelijke herneming blijven de protocollen, zoals vooropgesteld door de VHV, gelden! (zie de informatie op deze pagina).

De jeugdcompetities blijven tot nader order even op pauze staan, ook voor deze leeftijdscategorieën.

Voor de rest blijven de gecommuniceerde maatregelen van 29 oktober van kracht. In onderstaande bijlagen kunnen jullie de specifieke info over alle maatregelen terugvinden; deze blijven gelden tot 13 december 2020.

Algemeen protocol sport en corona vanaf 2 november 2020
Overzichtstabel - maatregelen-voor-de-sportsector-vanaf-2-november 2020

 

Covid-19 UPDATE Ministerieel Besluit (MB) 29/10/2020

Helaas is de communicatie van 28/10/2020 ("MAATREGELEN VLAAMSE REGERING", zie hieronder) niet meer geldig.

Na de publicatie van het Ministerieel Besluit (MB), dat alle maatregelen maximaal moet stroomlijnen, dienen alle indoor sportinfrastructuren verplicht gesloten te worden, ook voor de sporters jonger dan 12 jaar.

Dit impliceert dat vanaf vandaag (donderdag 29/10/2020) indoor sporten niet langer toegelaten is in clubverband, ongeacht de leeftijd!
Dus: wij zijn verplicht om het handbal tijdelijk op pauze te zetten voor alle leeftijden!

Een persbericht hierover kan u terugvinden via onze website: http://handbal.be/nl/news/detail/961/jeugdhandbal-tijdelijk-gepauzeerd. De info inzake het MB kan u terugvinden via deze link: https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/.

Wij houden contact met onze zusterfederaties, de VSF, Sport Vlaanderen en de Minister van Sport inzake de opvolging van deze maatregelen. Zodra er aanpassingen aan deze richtlijnen komen, brengen wij jullie zo snel mogelijk op de hoogte via al onze kanalen.

 

MAATREGELEN VLAAMSE REGERING

Vanaf vrijdag 30 oktober 2020 zijn er in Vlaanderen nieuwe maatregelen van kracht die een impact hebben op onze sport:

 • Tot en met 12 jaar (tot °2008) blijft normaal handballen -met contact en indoor- mogelijk, dit onder de reeds geldende protocollen (te raadplegen verder op deze pagina).
 • Vanaf 13 jaar (vanaf °2007) zijn alle georganiseerde (= met trainer) sportactiviteiten indoor en outdoor verboden. Dit impliceert dat handbal in clubverband momenteel onmogelijk is voor deze categorieën!

Hoewel deze maatregelen pas in werking treden vanaf vrijdag adviseren wij alle clubs om deze zo snel mogelijk te implementeren. Bekijk HIER alvast de flyer met een duidelijk overzicht van de maatregelen die de Vlaamse Regering genomen heeft en HIER de maatregelen voor de sportsector vanaf 31 oktober 2020.

Een concrete einddatum voor de maatregelen is er momenteel niet, zij worden week na week geëvalueerd. 

Alleen samen kunnen we hier doorkomen en onze mooie sport nadien verder beoefenen!

 

Update 23 - 27 oktober 2020 - na publicatie MB:

Maatregelen voor de sportsector vanaf 23 oktober
Wanneer testen-quarantaine-isolatie

 

Update 14 oktober 2020:

 1. Checklist Corona Handbal KBHB - VHV
 2. Corona protocol update KBHB-VHV
 3. Algemene leidraad code oranje van Sport Vlaanderen

 

Update 02 oktober 2020:

Checklist Corona Handbal KBHB - VHV
Corona protocol Flyer NL 3.9.2020_1
Corona protocol update KBHB-VHV
Overzicht protocol KBHB
Schema KBHB-VHV protocol bij Covid-19 besmetting
Schema protocol NL – quarantaine

 

Persbericht: Akkoord over invulling van de kleurcodes in de Sport

De Sportministers van de 3 Gemeenschappen hebben in samenspraak met het brede sportveld een akkoord bereikt over de invulling van de kleurcodes geel, oranje en rood. Dat betekent dat er niet alleen een duidelijk kader is voor de sportbeoefening vandaag, maar dat er ook scenario’s klaarliggen voor als de situatie zou verslechteren. Op dit moment geldt voor sportactiviteiten overal kleurcode geel. “We zijn geen vragende partij om over te gaan naar oranje of rood, maar we zijn wel voorbereid voor als het nodig zou zijn”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “We willen dat zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk blijven sporten”.

Vlaams minister van Sport Ben Weyts, Franstalig minister van Sport Valérie Glatigny en Duitstalig minister van Sport Isabelle Weykmans willen voorbereid zijn op verschillende mogelijke pandemieniveaus (naarmate het risico op besmet te worden met COVID-19: groen, geel, oranje, rood). Op dit moment geldt voor sportactiviteiten nog overal kleurcode geel, en de Sportministers hopen dat dit zo kan blijven.

De Sportministers van de 3 Gemeenschappen hebben nu in samenspraak met het brede sportveld een akkoord bereikt over de invulling van de kleurcodes geel, oranje en rood. Dat betekent dat er niet alleen een duidelijk kader is voor sportbeoefening vandaag, maar dat er ook scenario’s klaarliggen voor als de situatie onverhoopt toch zou verslechteren. De kleurcodes maken een onderscheid tussen kinderen tot en met 12 jaar (U12) en de +12-jarigen. “Zo kunnen we telkens iets meer ruimte geven aan de jongste sporters. We vinden het belangrijk dat vooral de jongsten zoveel mogelijk kunnen blijven sporten”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts.

Aan elke kleurcode zijn duidelijke voorschriften verbonden. In code oranje is er bijvoorbeeld geen publiek meer toegelaten bij indoor sportactiviteiten en sluiten ook de gedeelde kleedkamers en douches (behalve die in zwembaden). In code rood is er ook bij outdoor sportactiviteiten geen publiek meer toegelaten en zijn contactsporten voor +12-jarigen enkel nog toegelaten binnen de gezinsbubbel.

“We hopen dat de plannen voor oranje en rood niet nodig zijn, maar we willen ze toch graag achter de hand hebben. Zo hoeven we niet te improviseren als de situatie toch zou verslechteren. Deze plannen worden gedragen door het brede sportveld”, zegt Weyts.

“Het is belangrijk dat de sportwereld kan anticiperen op de evolutie van de epidemie en zich zo snel mogelijk kan aanpassen. Ik stel het zeer op prijs dat hele sportwereld al sinds het begin van de coronacrisis een groot verantwoordelijkheidsbesef toont om de maatregelen na te leven”, zegt Franstalig minister van Sport Valérie Glatigny.

“We willen heldere, praktische en realistische richtlijnen aanreiken, zodat er gesport kan worden in de veiligst mogelijke omstandigheden. Het kleurcode-systeem doet een beroep op alle sporters om verantwoordelijkheid op te nemen voor zichzelf en voor anderen. Zo kunnen we blijven sporten”, zegt Duitstalig minister van Sport Isabelle Weykmans.

Raadpleeg alle info en maak kennis met de kleurencodes via deze link op de website.

 

Documenten vanuit de werkgroep Covid KBHB: 

 1. Een update van het preventieve Corona-protocol (dit aan de hand van de kleurencodes ingevoerd door de overheid). De aangepaste zaken zijn blauw gemarkeerd.
 2. Een overzichtstabel met de maatregelen van het protocol kort opgesomd.
 3. Een flyer/affiche inzake dit preventieve protocol, vrij te gebruiken door de clubs.
 4. Een overzichtsschema wat te doen bij een positief Covid-19 geval.
 5. Een meer gedetailleerde uitleg bij het overzichtsschema inzake positieve Covid-19 gevallen op training/wedstrijd en gedurende de competitie.

In deze specifieke periode is er geen mogelijkheid om alle risico’s uit te sluiten. Deze documenten dienen om een duidelijke en gemeenschappelijke richtlijn te voorzien in de meerderheid van problematieken die jullie kunnen tegenkomen gedurende dit seizoen.

 

CHECKLIST VOOR CLUBS EN SCHEIDSRECHTERS - CORONAPROTOCOL

De coronacommissie, met daarin vertegenwoordigers van alle federaties, stelde volgende documenten op die jullie kunnen uitprinten om als handleiding te gebruiken:

- Checklist voor scheidsrechters en clubs
- Corona protocol
- Toelichting over de corona-coördinator

Door de huidige omstandigheden zijn we verplicht om bepaalde maatregelen te nemen. Eens de trein op de sporen staat en iedereen zijn/haar taak kent, zal het echter al snel een automatisme worden en zal alles vlot verlopen!

Succes aan iedereen en dank voor jullie inzet voor al jullie en onze leden.