ANTIDOPING

De antidopingregels zijn van toepassing op elke sporter, begeleider, sportvereniging en organisatie. Alle informatie omtrent doping, waaronder de lijst geneesmiddelen, kunt u eenvoudig raadplegen via de Dopinglijn

Opgelet ! Er zijn in 2020 2 wijzigingen :

1. Vanaf 1 januari 2020 zullen ook minderjarige sporters in Vlaanderen een toestemming wegens therapeutische noodzaak (TTN) moeten aanvragen als ze bij een dopingtest het gebruik van een geneesmiddel met stoffen op de dopinglijst moeten rechtvaardigen. In het verleden volstond het dat een minderjarige breedtesporter in dat geval een doktersattest toonde tijdens een dopingcontrole maar die uitzondering valt weg. Je kan proactief of retroactief een TTN aanvragen. Meer info vind je via de dopinglijn. Tip : Spreek steeds met je arts voor de behandeling start en zeg dat je sport (en dus op dopinggebruik gecontroleerd kan worden), en vraag hem/haar geneesmiddelen voor te schrijven die geen verboden stof bevatten!

2.  Een wijziging in de oproepingsprocedure voor ploegsporten : Ploegsporters krijgen nu dezelfde rechten en plichten als de individuele sporter. Elke ploegsporter zal na oproeping individueel gechaperonneerd worden vooraleer hij/zij zich naar het dopinglokaal moet begeven. Dit maakt bv dat de sporter voorafgaandelijk en uitzonderlijk toelating kan krijgen om o.m. naar de kleedkamer of persconferentie te gaan op voorwaarde dat hij/zij onder permanente begeleiding van de chaperon kan blijven. Lees hier meer.

Wat is doping?

Bij het horen van het woord doping denkt iedereen aan het gebruik van een verboden stof. Er is echter meer dan alleen het gebruik van verboden stoffen of methoden. Een inbreuk op de antidopingregels (“dopingpraktijk”) kan op verschillende manieren. Ook als je geen doping gebruikt of zelf geen sporter bent kan je gestraft worden voor een inbreuk op de antidopingregels. Er zijn 10 officiële dopingpraktijken, die als volgt samengevat kunnen worden :

• Het gebruik of de poging tot gebruik van een verboden stof (bv. amfetamines) of methode (bv. ozontherapie) door een sporter.
Ook het onbewust gebruik van verboden stoffen door bv. het gebruik van een gecontamineerd voedingssupplement, is strafbaar. Wat de voor sporters verboden stoffen en verboden methoden zijn, is vastgelegd in de “verboden lijst” van het Wereldantidopingagentschap. Let ook op met stoffen die buiten wedstrijdverband (sportief) toegelaten zijn, zoals cannabis. Als er zich nog sporen van deze of een andere binnen wedstrijdverband verboden stof in je lichaam bevinden op het moment van de wedstrijd, zal je moeten bewijzen dat deze sporen niet te wijten zijn aan gebruik binnen wedstrijdverband. De enige uitzondering op verboden gebruik is in geval van medische noodzaak, met name het gebruik van een verboden stof of methode waarvoor je een TTN hebt gekregen. Een doktersvoorschrift is niet voldoende.

• Het bezit van een verboden stof of een verboden methode.
Ook het louter bezit van een verboden stof of verboden methode wordt beschouwd als een dopingpraktijk. Zelfs als je het niet gebruikt hebt of van plan bent te gebruiken en enkel even hebt bijgehouden voor een vriend of kennis. Let op met wat je bestelt op het internet. Wat als onschuldig wordt verkocht, kan in de praktijk verboden stoffen bevatten.

• Fraude of poging tot fraude bij de dopingcontrole.
• Handel of poging tot handel in een verboden stof of verboden methode.
• Weigeren, niet opdagen zonder geldige reden of ontwijken van een dopingcontrole.
• Een sporter aanmoedigen tot of helpen bij dopinggebruik.
• Samenwerken met voor dopingpraktijken veroordeelde personen.
• Het niet of onvolledig meedelen van verblijfsgegevens als elitesporter.

Geneesmiddelen, supplementen, Toestemming therapeutische noodzaak

Welke geneesmiddelen bevatten verboden producten? Welke supplementen zijn toegelaten voor handbal? Moet ik toelating vragen voor het gebruik van bepaalde geneesmiddelen?
Je vindt alle informatie hierover op volgende pagina's van de Dopinglijn.

WADA Antidoping E-learning Platform

Het WADA "Antidoping e-learning platform" biedt tal van online cursussen en tools aan voor atleten, trainers, artsen, medewerkers, bestuurders,...  Alle informatie bevindt zich op de volgende website van het WADA

Hieronder vindt u nog enkele interessante links/documentatie met betrekking tot antidoping: