VERZEKERING

Polis nr. 45.088.297 is voor de leden, scheidsrechters en officiëlen.
Polis nr. 45.088.313 is voor de niet-leden deelnemers sportpromotionele activiteiten en de vrijwilligers.
Polis nr. 45.070.587 is voor de vrijwilligers.
Polis nr. 45.089.896 is voor lichamelijke ongevallen reizen naar het buitenland.

 Extranet Sportongevallen

Verzekeringshandleiding

Algemene voorwaarden verzekering tegen sportongevallen.

Aangifteformulier voor sportongevallen.

Aangifteformulier voor sportongevallen. (Franstalige versie)

Aanvraagformulier bestuurdersaansprakelijkheid

Inschrijvingsformulier gebouwen en lokalen

Inschrijvingsformulier reisbijstand

Ethias - richtlijnen online verzekering

 

Tegemoetkoming mutualiteit:

Christelijke mutualiteit

OZ

De Voorzorg

Vlaams en neutraal ziekenfonds