Aanpassingen VHV-jeugdcompetities seizoen 2021-2022

In Handbal7 - editie 1899 (06/05/2021) verscheen onderstaand belangrijk bericht. Aan de clubs wordt gevraagd om rekening te houden met deze aanpassingen en zo snel mogelijk de trainers en de sporttechnische (jeugd)coördinatoren hiervan op de hoogte te brengen.

Handbal7 - editie 1899 (06/05/2021)

De leeftijdscategorieën voor de jeugd blijven in seizoen 2021-2022 gehandhaafd. Concreet betekent dit het volgende:

  • Bij de meisjes zal er in seizoen 2021-2022 gespeeld worden in de reeksen M13-M15-M17-M19.
  • Bij de jongens zal er in seizoen 2021-2022 gespeeld worden in de reeksen J12-J14-J16-J18.

De leeftijdsgrenzen voor de jeugd (hier telt het geboortejaar) voor seizoen 2021-2022, vindt u hieronder:

M19: geboren in 2003-2004
J18: geboren in 2004 -2005
M17: geboren in 2005 – 2006
J16: geboren in 2006 – 2007
M15: geboren in 2007 – 2008
J14: geboren in 2008 – 2009
M13: geboren in 2009 - 2010 – 2011
J12 + M12: geboren in 2010 – 2011

De Raad van Bestuur van de VHV keurde de onderstaande aanpassingen aan de VHV-jeugdcompetities, zoals in de tabel hieronder voorgesteld, goed:

 

Deze aanpassingen inzake de (na)competitie VHV, gelden vooralsnog enkel voor het komende seizoen (2021-2022). Dit omwille van de onzekerheid die heerst door de Covid-19 pandemie waardoor er geen zicht is op de mogelijkheden om VHV-competities (kwalificatietornooien) reeds bij de start van het seizoen te organiseren. Zoals in de tabel hierboven wordt weergegeven, zullen de VHV-competities dus steeds gestart worden na afsluiting van de regionale competities. Wel proberen we in elke situatie zoveel mogelijk VHV-speelweekends te garanderen.

In seizoen 2021-2022 zal er een evaluatie gebeuren m.b.t. deze hervormingen. Naar seizoen 2022-2023 en later toe zullen de verschillende cellen en de leden van het secretariaat verdere voorstellen voor de organisatie van de jeugdcompetities post-corona uitwerken.