De Vlaamse Handbalvereniging herstructureert

De bestuurders van de Vlaamse Handbalvereniging hebben enkele moeilijke weken achter de rug. Nadat de wittebroodsweken van secretaris-generaal Dries Boulet achter de rug waren wierp hij zich op een doorlichting van het secretariaat en de beschikbare financiële middelen. Als de VHV financieel gezond wou blijven, dan moesten er enkele moeilijke beslissingen genomen worden, wat ook gebeurde. Met pijn in het hart neemt de VHV afscheid van Jelle Vonckx en Eric Dupain. Die laatste blijft wel nog werken voor de KBHB. 

De Vlaamse Handbalvereniging is er om de clubs en haar leden in de mogelijkheid te stellen om te handballen, op eender welk niveau. Of het nu gaat over sportkampen, breedtesport, G-Sport of topsport: de VHV is er om dat alles te organiseren. Om al die, veelal administratieve zaken, te organiseren doet de VHV een beroep op de medewerkers van het secretariaat. “De doorlichting die ik na mijn aanstelling deed bracht eigenlijk aan het licht dat we op vlak van personeel boven onze stand leefden”, zegt secretaris-generaal Dries Boulet. “Iedereen binnen onze organisatie doet zijn/haar uiterste best in zijn/haar vakgebied. Daar valt niets op af te dingen. Maar anderzijds zijn er de cijfers en de economische realiteit. Als we de VHV de komende jaren gezond willen houden, dan moesten we nu ingrijpen. We hebben een grote verantwoording af te leggen aan onze clubs en hun leden. Vandaar de moeilijke beslissing. Iedereen weet hoe moeilijk het is om partners aan te trekken, zeker na een gezondheidscrisis die de economie hard heeft getroffen. Komt daarbij dat we ons topsportstatuut verloren, enkele andere projecten niet meer gesubsidieerd werden en de uitkering van Sport Vlaanderen jaar na jaar structureel verminderde. Na alles bekeken, berekend, overwogen en doorgesproken te hebben werd er beslist om afscheid te nemen van Jelle Vonckx en Eric Dupain. Ik wens Jelle heel veel succes in zijn verdere carrière. Eric Dupain neemt afscheid van de VHV maar blijft wel betrokken bij het handbal. Zijn contract met de Koninklijke Belgische Handbalbond blijft doorlopen. Hij heeft daar de voorbije jaren een mooi parcours afgelegd en zal dat met dezelfde inzet blijven doen.”