Aanpassing KBHB-reglement artikel 522. Aansluitingskaarten

Het Paritair Uitvoerend Comité van de KBHB heeft een wijziging in het KBHB-reglement goedgekeurd (artikel 522.). 

Dit nieuwe artikel zal reeds van toepassing zijn in het komende speelweekend (05-06/11/2022).

522. Aansluitingskaarten

Het voorleggen van de identiteitsbewijzen van de speler/speelsters en officials moet vóór het begin van elke officiële wedstrijd worden geëist door de scheidsrechters en dit in bijzijn van de tafelofficials en de ploegaanvoerders van beide clubs.

Speler/speelsters en officials die te laat komen, moeten hun identiteitsbewijs voorleggen aan de wedstrijdsecretaris/tijdopnemer. Deze laatsten lichten de scheidsrechters in tijdens de pauze of na de wedstrijd.

Wordt

Spelers/officials moeten bij alle officiële wedstrijden aan de scheidsrechters een document met foto voorleggen waaruit ondubbelzinnig hun identiteit kan worden bepaald.

De speler/official die te laat arriveert, moet een dergelijk document voorleggen aan de tafelsecretaris. De scheidsrechters zullen de voorgelegde documenten zo snel mogelijk controleren. Deelname aan een wedstrijd is niet toegestaan voor een speler/official die geen document kan overleggen waaruit zijn identiteit blijkt.