Sigurd Thomassen aangesteld tot nationaal scheidsrechtersbaas

Voormalig scheidsrechter Sigurd Thomassen is door de KBHB aangesteld tot nationaal scheidsrechtersbaas. Behalve nationaal is Thomassen ook hoofd van de scheidsrechters in Vlaanderen. In Wallonië neemt Klaus Convents die functie al jaren waar. Thomassen wil met zijn aanstekelijk enthousiasme en goede communicatie meer scheidsrechters aantrekken en tegelijk wil hij, de BENE-League in gedachten, de rol van scheidsrechters over de landsgrenzen heen meer gelijkstellen.


Op het moment dat hij zijn eerste stappen als speler van Initia Hasselt op het hoogste niveau zette, floot Sigurd Thomassen op zijn vijftiende zijn eerste wedstrijden. Toen hij voor zichzelf uitmaakte dat hij als speler wellicht iets te licht was voor de absolute top maakte hij een drastische beslissing, stopte hij als speler en focuste hij op zijn taak als scheidsrechter. Met succes want Thomassen groeide uit tot een Europese scheidsrechter tot een blessure enkele jaren geleden abrupt zijn carrière afbrak. Sindsdien hield hij zich bezig met het coachen van scheidsrechters. Tot secretaris-generaal Dries Boulet in naam van de KBHB de vraag stelde om de rol van chef scheidsrechter op zich te nemen. “De vraag kwam in de zomer”, herinnert Thomassen zich. “De vraag was een momentopname van een boeiend gesprek waarin Dries zijn visie op de werking van de scheidsrechters gaf en vooral hoe die werking volgens hem moest evolueren. Uit dat gesprek kwam een engagement om die werking in Vlaanderen te hertekenen. Toen we weken later opnieuw bij elkaar kwamen en ik de resultaten van zijn denkwerk zag heb ik ingestemd om zowel op Vlaams als nationaal gebied de rol van scheidsrechtersbaas te aanvaarden.”
Een rode lijn in de carrière van Sigurd Thomassen is zijn open en goede communicatie. Behalve rad van tong dwingt hij ook respect af en straalt hij autoriteit uit. “Ik sta positief in het leven en de dingen waarvoor ik mij engageer doe ik met hart en ziel. Ik ben trots op de carrière die ik heb uitgebouwd. Ruim veertien jaar leidde ik wedstrijden op Europees niveau. Behalve dat ben ik ook een echte Belg en dat is belangrijk in heel dit verhaal. Mijn eerste partner waarmee ik mijn eerste wedstrijd in eerste nationale floot was Karl Riga. Hij was aangesloten bij de LFH waardoor wij het eerste echte Belgische koppel waren. Nadien vormde ik een duo met Tobias Schmack die eveneens aangesloten was bij de LFH. Mijn derde partner was Yves Schols, een Nederlander. Hierdoor heb ik een goed contact met Peter Bol, die aan het hoofd staat van de scheidsrechters van het NHV en heb ik alle vertrouwen in een goede samenwerking. De eerste betrachting die ik als chef scheidsrechter heb is om ervoor te zorgen dat wedstrijden in de BENE-League op dezelfde manier, met dezelfde inzet en kwaliteit worden aangepakt, los van waar de scheidsrechter afkomstig is. Het niveau van de BENE-League heeft ervoor gezorgd dat tal van Belgen en Nederlanders door buitenlandse clubs werden weggeplukt. Het is dan ook niet toevallig dat beide landen zich kwalificeerden voor het WK dat in januari gespeeld wordt. Wel, met de scheidsrechters hoop ik eenzelfde weg af te leggen. Maar vooraleer we denken om Europa in te trekken moeten we hier voor een goed niveau zorgen.”
De instroom van nieuwe scheidsrechters, in welke sport dan ook, blijft een moeilijk gegeven. “De afgelopen vier jaar heb ik scheidsrechters gecoacht. Ik zag daar heel veel goesting en enthousiasme”, zegt Sigurd Thomassen. “Er wordt in Vlaanderen en Wallonië heel goed werk geleverd maar ik hoop door er nog meer energie in te steken dat we het niveau nog wat kunnen optrekken zodat we op termijn meer scheidsrechters naar Europa kunnen sturen. Maar vooraleer we daaraan denken moeten we jongeren ervan zien te overtuigen dat ze door scheidsrechter te worden ook een mooie carrière kunnen uitbouwen. Ik ben ervan overtuigd dat als je er alles voor doet zowel jongens als meisjes en op latere leeftijd mannen en vrouwen kunnen slagen. Scheidsrechters zijn mensen die de sport faciliteren. Wij zorgen ervoor dat anderen kunnen spelen. Wedstrijden in Europa zijn top. Maar dat is ook het geval in de BENE-League, in de nationale competities, in de liga en ook in regionale. Op elk niveau worden topwedstrijden gespeeld. En ervoor te kunnen zorgen dat twee teams zich kunnen amuseren, spannende momenten kunnen meemaken en af en toe persoonlijk of op clubniveau een topprestatie kunnen leveren is fantastisch."
Hoofd van de nationale scheidsrechters zijn is een hele verantwoordelijkheid. “Ik ben dan ook wat blij dat ik altijd kan terugvallen op de expertise van Klaus Convents, chef scheidsrechter van de LFH. Ik ben hem zeer erkentelijk voor al datgene wat hij voor mij gedaan heeft. Klaus wordt evenwel vrijwel volledig opgeslorpt door zijn Europese verplichtingen, maar het is goed om hem als klankbord te hebben. Hij heeft een zestal WK’s op de teller, was als scheidsrechter in 1992 aanwezig bij de Olympische Spelen in Barcelona en was als EHF-waarnemer aanwezig bij zo’n 400 Champions League wedstrijden. Binnenkort plannen we een eerste overleg”, besluit Sigurd Thomassen.