Geef meisjes een stem

De komende 2 jaar heeft de VHV een project lopen rond  ‘de activatie van meer vrouwen in de handbalsport’.  

Dit project heeft verschillende onderdelen en verschillende doelgroepen. Hieronder valt onder meer het Hand2Girls project dat zich richt op het aantrekken van jonge meisjes en dat onlangs gelanceerd werd. 

Daarnaast zijn ook de handballende tienermeisjes een doelgroep. Uit evaluatie blijkt dat er een grote dropout is bij tienermeisjes. Wie tieners verliest binnen haar sportclub, verliest echter niet alleen speelsters, maar ook haar toekomstige trainers, bestuurders, vrijwilligers… die de club draaiende houden en mee helpen groeien. Vandaar dat de VHV, samen met de clubs, wil inzetten op het verlagen van de dropout bij deze tienermeisjes en het versterken van hun binding met de club.

De VHV wil daarvoor het kaartspel dat Sport Vlaanderen uitrolt i.k.v. ‘Geef tieners een stem’ actief promoten als handige tool voor in de club. Enkele handbalclubs waren betrokken in het pilootproject hiervan en zijn zeer enthousiast hierover :

Het kaartspel zorgt ervoor dat er mét tieners gesproken wordt in plaats van over tieners. Voor meisjes is dit erg belangrijk. Op die manier kunnen zij aangeven wat er goed of net niet goed loopt tijdens een training of in de clubwerking. Want alleen als je weet wat er leeft bij hen, kan je er als club op inspelen en de tienermeisjes aan je club binden.

Op woensdag 29 maart willen we dit kaartspel en hoe je dit best aanpakt als club voorstellen in een online infosessie van 45 minuten. Start is voorzien om 20u. Paul Embrechts legt kort uit hoe dit project in elkaar steekt en wat je als club kan doen om aan de slag te gaan.

Heb je interesse voor de infosessie? Laat het alvast even weten via https://forms.office.com/e/1H4iyqAwr7 

Je kan de infosessie volgen via volgende MS Teams link :

Neem deel vanaf uw computer, mobiele app of apparaat voor vergaderruimte

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

   Vergadering-id: 368 806 547 788
   Wachtwoordcode: TLrNjA

   Teams downloaden | Deelnemen op het web

Wil je nu al wat meer weten? Neem dan een kijkje op Kaartspel | Sport Vlaanderen