Geen forfait voor Izegem

Izegem krijgt geen forfait toegekend voor de wedstrijd tegen Hubo Handbal. Tot dat besluit is de spoedcommissie van de Koninklijke Belgische Handbalfederatie vrijdagavond gekomen. Afgelopen donderdag bestrafte het Secretariaat-Generaal van de KBHB HBC Izegem met een forfaitscore omdat ze een niet aangesloten official op het wedstrijdblad hadden genoteerd.

Tijdens de controle van de wedstrijdbladen werd vastgesteld dat door HBC Izegem een niet aangesloten official werd toegevoegd aan het wedstrijdblad tijdens de wedstrijd URBH-KBHBBC021 Hubo - Izegem van 06/05/2023. Volgens artikel 521 B2 van de KBHB-reglementen is dat niet toegestaan en bijgevolg kreeg HBC Izegem een forfaitnederlaag toegekend. Het SG heeft dit op 11/05/2023 gemeld aan de club.

HBC Izegem legde zich niet neer bij deze beslissing en diende klacht in. Deze werd behandeld tijdens een zitting van de Juridische Spoedcommissie op 12/05/2023 om 20u. De commissie heeft de mogelijkheid om tussen te komen en besloot dat de forfait niet moet worden toegepast.

Volgens het reglement van de KBHB moet die beslissing meteen na afloop van de spoedvergadering overgemaakt worden aan de betrokken partijen. Dat is intussen gebeurd. Datzelfde reglement zegt dat de argumentatie van de commissie nadien gecommuniceerd wordt. Van zodra de argumentatie gekend is zal die ook bekend gemaakt worden.