Nationale en regionale competities hervatten in januari 2021. BENE-League mikt op doorstart in november.

De Koninklijke Belgische Handbalbond, de Ligue Francophone de Handball, de Vlaamse Handbalvereniging en de Raad van Toezicht van de BENE-League hebben na de afkondiging van code oranje voor indoorcontactsporten zowel op nationaal, regionaal en BENE-League niveau overleg gepleegd om zo tot een éénduidige communicatie te komen over het handbal. Als de gezondheidscrisis het toelaat worden de seniorenhandbalcompetities hervat in januari 2021. De BENE-League zal tot en met 15 november geen wedstrijden organiseren. 

Sinds aanvang van dit seizoen waait er zowel bij de BENE-League als bij de Koninklijke Belgische Handbalbond een nieuwe wind. Die vernieuwde aanpak heeft ertoe geleid dat alle betrokken instanties de voorbije avonden van de ene naar de andere onlinemeeting overschakelden om op die manier clubs, bestuurders, spelers, speelsters en fans op een snelle en éénduidige manier te informeren over hoe het nu verder moet met de handbalsport. 

Uitgangspunt voor de beslissing was de proactieve nota van de sportieve cel die eind augustus gepubliceerd werd en sprak over drie verschillende scenario’s.  Het ‘worstcase-scenario’ dat toen uitgewerkt en alludeerde op een start van de competitie in januari 2021 wordt nu realiteit. Concreet betekent dit:

- De enige zekerheid op BENE-Leagueniveau is dat er, conform de richtlijnen van de betrokken overheden, tot en met 15 november geen wedstrijden worden georganiseerd. De Raad van Toezicht gaat in overleg met de stakeholders om zo een overzicht te krijgen op de mogelijkheden op een mogelijke geplande doorstart in november.
- De nationale en regionale competities hervatten in januari 2021
- Jeugdcompetities tot en met 12 jaar (geboortejaar 2008) mogen blijven trainen en competitiewedstrijden spelen
- Jeugdcompetities tot en met 18 jaar hervatten van zodra de sport code geel krijgt

Alle betrokken federaties kiezen op die manier voor een snelle, efficiënte communicatie om op die manier iedereen die betrokken is bij het handbal een perspectief te bieden. De details van die competities worden de komende weken verder uitgewerkt. Het is dan ook zinloos om nu bijkomende vragen te stellen. Van zodra er meer info is wordt die meteen meegedeeld.

De Red Wolves zouden in de herfstvakantie een dubbele interland spelen. Op donderdag 5 november op verplaatsing in het Franse Chambéry, twee dagen later op 7 november in Hasselt tegen Servië. De Koninklijke Belgische Handbalbond heeft vandaag de EHF (Europese Handbalfederatie) in kennis gesteld over de genomen overheidsbeslissingen. De EHF heeft daar akte van genomen en laten weten dat ze momenteel de toestand van de deelnemende landen in kaart tracht te brengen.