Maatregelen Vlaamse regering

Vanaf vrijdag 30 oktober 2020 zijn er in Vlaanderen nieuwe maatregelen van kracht die een impact hebben op onze sport:

• Tot en met 12 jaar (tot °2008) blijft normaal handballen -met contact en indoor- mogelijk, dit onder de reeds geldende protocollen (te raadplegen via http://handbal.be/nl/corona)
• Vanaf 13 jaar (vanaf °2007) zijn alle georganiseerde (= met trainer) sportactiviteiten indoor en outdoor verboden. Dit impliceert dat handbal in clubverband momenteel onmogelijk is voor deze categorieën!

Hoewel deze maatregelen pas in werking treden vanaf vrijdag adviseren wij alle clubs om deze zo snel mogelijk te implementeren.

Een concrete einddatum voor de maatregelen is er momenteel niet, zij worden week na week geëvalueerd. 

Alleen samen kunnen we hier doorkomen en onze mooie sport nadien verder beoefenen!