Aanpassingen MB 1 november voor onze sport

In het op 1 november gepubliceerde ministerieel besluit staan enkele aanpassingen/verduidelijkingen ten aanzien van de afgekondigde maatregelen na het vorig MB van 29 oktober 2020. Het gaat dan meer specifiek over de richtlijnen voor indoor sporten voor kinderen tem 12 jaar.

In het nieuwe MB lezen we nu het volgende:

Artikel 6

In afwijking van het eerste lid, mogen geopend blijven:
8° sportzalen en -voorzieningen, maar dit enkel voor:
- voor zover het geen zwembad betreft, groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs;
- voor zover het geen zwembad betreft, sportactiviteiten, -stages en -kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar;
- trainingen van professionele sporters;
- professionele wedstrijden;
- andere activiteiten dan sportactiviteiten, voor zover deze zijn toegelaten volgens de bepalingen van dit besluit en de geldende protocollen.

Hieruit valt dus af te leiden dat indoor sportactiviteiten voor kinderen tem 12 jaar (°2008 of jonger) dus terug mogelijk zouden zijn mits toelating van het lokale bestuur.

We kunnen alle clubs, die wensen hun werking/trainingen indoor voor kinderen tem 12 jaar te hernemen, dus aanraden contact op te nemen met hun lokaal bestuur om de mogelijkheden te bekijken. Binnen deze mogelijke herneming blijven de protocollen, zoals vooropgesteld door de VHV, gelden! (Zie: http://handbal.be/nl/corona )

De jeugdcompetities blijven tot nader order even op pauze staan, ook voor deze leeftijdscategorieën.

Voor de rest blijven de gecommuniceerde maatregelen van 29 oktober van kracht. In bijlage kunnen jullie de specifieke info over alle maatregelen terugvinden; deze blijven gelden tot 13 december 2020.

- Algemeen protocol sport en corona
- Overzichtstabel - maatregelen sportsector vanaf 2 november