MEI = ONTSLAGPERIODE VOOR SPELENDE LEDEN

In mei vindt de jaarlijkse ontslagperiode plaats voor de spelende handballeden (niet-professionele sportbeoefenaars).

Overeenkomstig de reglementen van de VHV (Artikel 2.5.- § 2.5.2.) zijn de volgende regels van kracht betreffende ontslagen, overgangen, vrijheidsaanvragen door de speler/speelster:

Indien je ontslag wil geven bij je oude club, dien je het ontslagformulier, dat ook terug te vinden is op de VHV-website via ‘clubs’ < ‘downloads’ en via ‘clubs’ < ‘handleiding clubsecretarissen’ < 'jaarplanning', in te vullen. Ontslagbrieven dienen tussen 01 mei en 31 mei 2024 aangetekend opgestuurd te worden naar zowel het secretariaat van de Vlaamse Handbal Vereniging (Dorpsstraat 74 – 3545 Halen) als naar de club waar de speler/speelster zijn/haar ontslag wenst te geven. De clubgegevens kun je raadplegen via deze link.

Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om digitaal een aangetekende zending te versturen. De handleiding hiervoor vind je HIER.
LET WEL: een digitaal aangetekende zending versturen kan enkel naar de VHV. De aangetekende zending naar de club dient nog steeds per post te verlopen.

Meerdere ontslagbrieven in één envelop of per digitaal aangetekende zending worden niet aanvaard. De poststempeldatum op de aangetekende envelop of de datum waarop de digitale zending werd verzonden wordt als geldig beschouwd.
Indien je te laat bent, wordt je ontslag niet meer aanvaard. Het is dan alleen nog de club die je kan ontslaan.

Clubs die geen ontslagbrief ontvangen hebben van de speler/speelster die de desbetreffende club wenst te verlaten, dienen verplicht en onmiddellijk het secretariaat van de Vlaamse Handbal Vereniging hiervan op de hoogte te brengen door een mailtje te sturen aan info@handbal.be. De lijst met transfers van de spelers die in het seizoen 2023-2024 hun vrijheid aanvragen zal vanaf 02 mei 2024 regelmatig geüpdatet en ter raadpleging beschikbaar gesteld worden op de website van de Vlaamse Handbal Vereniging.

Ontslag door spelers verwerking 06/06/2024
Uiterlijk dinsdag 11 juni zullen ontslagen in het platform verwerkt zijn.