Handleiding clubsecretarissen

 ALGEMENE INFORMATIE

De clubsecretaris is de officiële vertegenwoordiger van de club en verzorgt de band tussen de club en de hogere instanties binnen de federatie (regiobestuur, VHV, KBHB, EHF, IHF). Als zodanig is deze functie dan ook zeer belangrijk. Hij/zij is de enige die de officiële communicatie tussen de club en de federatie verzorgt en dit in beide richtingen. Het is dan ook noodzakelijk dat hij/zij over een werkend emailadres beschikt.

Alleen de documenten getekend door de secretaris of verzonden via het officiële emailadres van de club, worden door de VHV als geldig aanvaard.

Elke secretaris is genoodzaakt het verschil te kennen tussen KBHB (nationale reeksen), VHV (liga reeksen) en regio (provinciaal gebonden reeksen).

Samen met de clubvoorzitter en de penningmeester is hij verantwoordelijk voor de financiële situatie van de club.

Handbal 7 is het officiële orgaan van de VHV. Daarin worden alle belangrijke publicaties gedaan. Het wordt aan de secretaris verstuurd, zodat hij het eventueel kan verder verdelen binnen de club. Handbal7 is ook steeds via de website beschikbaar.

In het VHV reglement (artikel 1.1.2 “de clubs”) vind je alles terug ivm de zaken die betrekking hebben op de werking van de clubs mbt de federatie.

BELANGRIJKE LINKS

JAARPLANNING

DOORLOPENDE TAKEN

DIGITAAL WEDSTRIJDBLAD

LEDENPLATFORM 

 

NUTTIGE DOCUMENTEN

Reglementen VHV, KBHB en jeugdcompetities

Diverse download (o.a. lijst met bijdrages en boetes)

 Aarzel niet om de federatie te contacteren bij vragen of indien je hulp nodig hebt: info@handbal.be

Veel succes en vooral veel handbalplezier!