Digitaal wedstrijd

Via deze weg kan u alle informatie terugvinden over het digitale wedstrijdblad.

HULP NODIG? VRAGEN? FEEDBACK? 

De eerste hulplijn zijn steeds de tafelofficials van je club.

De volgende ondersteuning vind je bij de key-user van je club (vraag aan je clubsecretariaat hoe je hem/haar kan bereiken).

Enkel de key-users mogen contact opnemen met de regionale contactpersonen. Per regio zijn dit:

  • Regio Limburg: Linde Panis
  • Regio Oost-West: Gerrit Vertommen
  • Regio AVB: Hub Maes

Hun contactgegevens vind je HIER.

 BELANGRIJKE LINKS

 BELANGRIJKE LINKS CLUBSECRETARIS

OEFENEN DIGITAAL WEDSTRIJDBLAD