JEUGDSPORTFONDS

Het JeugdSportFonds is het kwaliteitsverhogend jeugdsportproject van de Vlaamse Handbalvereniging, ondersteund door de Vlaamse overheid.

          # sportersbelevenmeer                  

Het JeugdSportFonds wil de kwaliteit van de jeugdwerking binnen de Vlaamse clubs en de VHV verhogen, met daarin bijzondere aandacht voor de verhoging van de sportparticipatie van de jeugd. Meer concreet wil de VHV via het JeugdSportFonds een verbetering van het trainings- en begeleidingsniveau binnen de jeugdwerking, een verbetering van de structuur, de organisatie en de beleving binnen de jeugdwerking en een verhoging van het aantal jeugdspelers en spelgelegenheid voor iedereen bekomen.

Dit project wordt gebruikt om deze algemene doelstellingen te realiseren door :

 1. clubs te stimuleren om belangrijke aspecten van een goede jeugdwerking te bewerkstelligen en de jeugdwerking “ in the picture” te plaatsen
 2. clubs hierbij ook begeleiding en ondersteuning te geven.                                                                                                                                                   
 3. clubs te belonen met subsidies en sterren voor een kwalitatieve werking.

 Er wordt hierbij vanaf 2020-2021 gewerkt met een 13-puntenprogramma dat onderverdeeld is in 3 grote luiken :

   Luik 1 : Kwaliteitsvolle basiswerking binnen de clubs betreffende de jeugd

 • Verhoging van de kwalificatie van de trainer en het trainingsvolume
 • Verbeteren van de doorstroming binnen de jeugdcategorieën
 • Verhogen van de participatie in competitie

  Luik 2 : Kwaliteitsverhoging van de begeleiding, structuur en beleving binnen het jeugdhandbal

 • Investeren in een administratief jeugd coördinator en een sporttechnisch jeugd-coördinator
 • Actieve begeleiding van jeugdscheidsrechters voorzien
 • Gezond en ethisch sporten
 • Integreren van een club API
 • Inrichten van “specifiek motorische trainingen” of een bovenlokale samenwerking om het handbalniveau te verhogen.
 • Investeren in drempelverlagende projecten voor rekrutering, opleiding en opvolging van eigen clubtrainers (nieuw punt!)
 • Investeren in een vrijwilligerscoördinator

  Luik 3 :  Verhoging van de sportparticipatie binnen het jeugdhandbal

 • Organiseren van kwaliteitsvolle promotie- activiteiten al dan niet via een promotieverantwoordelijke en promotieplan
 • Opstarten van satellietclubs (uitbreiden naar en ondersteunen van de jeugdwerking in de dichte omgeving)
 • Handbal voor iedereen : inclusie van kansengroepen

Het reglement van het afgelopen seizoen 2022-2023 vind je hier : Reglement 2022-2023

Het reglement van het huidige seizoen 2023-2024 vind je hier : Reglement 2023-2024

Bijkomende documenten : 

Checklist JSF 2023-2024

Functiebeschrijvingen clubs voorbeelddocument

Leidraad bij de opmaak van een promotieplan

Leidraad bij de opmaak van een jeugdplan

Evaluatie jeugdtrainers 2023-2024

Evaluatierapport jeugdscheidsrechters 2023-2024

Aanvraagformulier satellietclub 2023-2024

Aanvraagformulier samengestelde ploeg 2023-2024

Aanvraagformulier GES bijscholing 2023-2024

Aanvraagformulier interne bijscholing 2023-2024

Aanwezigheidslijst interne en GES bijscholingen 2023-2024

Aanvraagformulier promotieactiviteiten 2023-2024

NA-formulier organisatie kwaliteitsvolle promotie 2023-2024

Onkostennota JSF

Alle activiteiten die gebeuren in het kader van het JeugdSportFonds en waarvoor subsidies werden aangevraagd kunnen gecontroleerd worden door controleurs van het JeugdSportFonds. Bij wijzigingen van trainers, data, uren, functies, locaties, projecten… dient aldus telkens het JeugdSportFonds verwittigd te worden, cfr. Reglement JSF art. F. : jeugdsportfonds@handbal.be

Voor Luik 1 (de trainingen), projectwerking, promotie-activiteiten en bijscholingen is het belangrijk om ook steeds de controleur te verwittigen indien voor 1 activiteit de locatie, trainer of uren… wijzigen, dit om boetes te vermijden bij onverwachte controles. Als bij wijziging van trainer, het niveau ervan gelijk blijft, is verwittigen nuttig maar niet noodzakelijk.

Regio Oost- en West-Vlaanderen : Alex De Brauwer  : alex.de.brauwer@gmail.com   Albert D’Hanis : albert.d.hanis@telenet.be - 0468208537  + jeugdsportfonds@handbal.be

Regio Antwerpen en Vlaams-Brabant : jeugdsportfonds@handbal.be

Regio Limburg :  Guido Baeten : guido.baeten4@telenet.be  - 0477 51 20 42  + jeugdsportfonds@handbal.be  

De clubs dienen er voor te zorgen dat de controleurs steeds vrije toegang hebben tot de locatie van de activiteiten bij onaangekondigde controles